Regler

SIMPLE HUSREGLER
Udendørs sko stilles udenfor salene på skohylderne.

Overtøj hænges på knagen i entreen bag køkkenet.

Alle værdigenstande, tasker, poser mv. opbevares i salen, da yderdøren normalt står åben. Skolen påtager sig intet ansvar for bortkomne genstande.

Move’n Act er ikke ansvarlig for ejendele, som du medbringer på skolens område. Vi yder ikke erstatning for bortkomst eller eventuelle skader på tøj eller ejendele, med mindre skaderne er direkte forårsaget af skolens personale.

Træningstøj og andre personlige ejendele skal tages med hjem hver dag.

Sluk lys og musikanlæg, når I forlader salene. Er du den sidste, der forlader et rum, så sluk lyset. Det gælder ikke mindst på toiletterne og i omklædnings- og baderummet.

Sørg for et godt indeklima. Ved udluftning i Store Sal bruges fortrinsvis vinduerne ud mod skrænten. Vinduerne ud mod boligkarréen i Sejrøgade åbnes kun ved pauser og skal altid være lukket, når undervisningen genoptages.

Mad/drikkevarer kan opbevares i skolens køleskab. For at opretholde en ordentlig hygiejne, tømmes køleskabet hver fredag kl. 15, og mad, der har overskredet sidste salgsdato, smides ud.

Vis hensyn overfor andre, der arbejder – såvel andre elever, lærere og kontorpersonalet. Undgå unødig støj, specielt når du forlader træningssalene samt i frokostpauserne.

Undgå unødig adgang til kontoret. Bank på, hvis du har et ærinde. Kopiering og printning foretages i Depotet. Der er frit Wi-Fi i opholdsrum og sale.

DAGLIGE RUTINER
RENGØRING
Eleverne står for den daglige rengøring på skolen samt afrydning i opholdsrummet. Ved sæsonstart laves en turnus med rengøringshold, der skifter fra uge til uge:

Der laves et morgen- og et eftermiddagshold. Opgaver og fremgangsmåde gennemgås ved skolestart.

FÆLLES ANSVAR OG RETTIGHEDER
Det er et fælles ansvar for alle at sørge for den daglige orden på skolen.

Det betyder, at enhver skal tage sine ting ud af salene efter undervisning, rydde sit eget service væk efter brug og sætte det i opvaskemaskinen.

Lokalerne kan lånes til eget brug - tjek ledige tider på hjemmesiden og book tid hos kontorpersonalet.

Forlader du som den sidste skolen, tjek at vinduer er lukkede, lyset slukket og dørene låst!

DISCIPLIN
God arbejds- og mødedisciplin er en forudsætning for et godt studiemiljø og den enkeltes udbytte af uddannelsen.

UNDERVISNINGEN STARTER KL. 9.00
Du bedes møde op i god tid, så du er klar til at starte på dette tidspunkt. Døren til træningssalen bliver lukket ved undervisningens start, og der er ikke adgang til salen, før læreren åbner den igen.

Fravær indberettes senest kl. 8.30, såvel til kontoret samt til den lærer, du har den pågældende morgen.

Der er mødepligt til undervisningen i alle fag. Vi tager stort fravær og dårlig mødedisciplin alvorligt.

Undervisningstiden er normalt mandag-fredag 9.00-15.00. Der må dog påregnes lejlighedsvis undervisning og øvetid i tidsrummet 15.00-16.00. Salene er normalt ledige i dette tidsrum og kan benyttes af eleverne til træning og repetition. Hver fredag afholder vi fællesmøde (i skoletiden), hvor der oplyses og planlægges for den kommende uge.

Op til visninger og forestillinger må der påregnes ekstra tider til repetition og praktiske opgaver, f.eks. i weekender. Disse ekstra tider vil blive varslet i god tid.

Som elev på skolen forpligter du dig til at overholde ovenstående regler uden forbehold.