Fysisk Teater

I skuespiltræningen tages udgangspunkt i din krop og dit sind som en ubrydelig enhed. Her trænes din krop og stemme som instrumenter for dit indre udtryk. Vi arbejder med din personlige tilstedeværelse og udstråling, og samtidig evnen til at lytte og reagere spontant.

Du opøver din evne til at beherske hver del af din krop og gøre den til et præcist redskab for dramatisk og visuelt udtryk. Samtidig lægges der stor vægt på evnen til at spænde af, således at du eliminerer alle unødige spændinger. Hermed bliver du i stand til at fylde rummet med dit udtryk og give enhver handling gennemslagskraft og tydelighed.

Enhver følelse, tanke og intention er forankret i din krop. Den fysiske træning er selve fundamentet for, at du bliver i stand til at kontakte dit indre tanke- og følelsesliv og at formidle dette i naturlig form, så det fylder rummet og tryllebinder publikum.