Dramatik

Du arbejder med at klargøre din dramatiske hensigt og udtrykke denne, så det kan mærkes. Du bliver trænet i at give og tage i forhold til dine medspillere, så din kommunikation bliver ægte og spontan. Og du får redskaber til at finde konkrete veje til at aktivere dine følelser og give dem et klart og nuanceret udtryk.

Skuespillerens indre aktivitet hænger uløseligt sammen med evnen til at fremkalde og fastholde indre billeder. Her opøver du evnen til at skabe et fiktivt rum for tilskuerens indre blik.  Ikke mindst lærer du at forvandle dig og blive ét med rollens natur, således at den bliver en naturlig del af dig selv.

Vi arbejder med monologer, dialoger, lyriske tekster, tableauer mm. Undervejs kommer vi igennem forskellige genrer og stilarter, og du får mulighed for at arbejde med forskellige rolletyper.