Body Rythm

Du trænes i at lave rytme med kroppen: tramp, klap, knips, bevægelser, stemmen - alt, hvad der kan gives en puls. Det giver dig grounding, koordination, fysisk tilstedeværelse - og frem for alt rytmefornemmelse.

Du lærer at forstå al bevægelse, lyd, handling og tekst som puls og rytme. Du opdager fysisk rytme som et redskab for udtryk og væren på scenen. Det åbner en forståelse for, at al handling og bevægelse, på scenen og udenfor, rummer en kerne af rytme.